Volim Jajce
Aktualno Izdvajamo Jajce TOP

BESPRAVNA GRADNJA ISLAMSKOG VJERSKOG OBJEKTA U NASELJU VRBICA U JAJCU :Institucije zanijemile !!!

Obzirom da smo,kao i mnogi od vas ,čuli za određene priče o bespravnoj gradnji islamskog vjerskog objekta u mjestu Vrbica u općini Jajce ,koji za svoje potrebe gradi Udruženje Derviški redovi “Tarikatski centar u BiH”,informirali smo se nešto više na ovu temu ,koja je u fokusu pažnje stanovnika općine Jajce iz više razloga.

Udruženje Derviški redovo Tarikatski centar u BiH ima namjeru ovaj objekat koristiti za VJERSKE OBREDE te za obavljanje registrirane djelatnosti,a prema našim saznanjima tu spadaju sljedeći ciljevi:da radi na duhovnom uzdizanju i moralnom vaspitanju muslimana u skladu sa ŠERIATOM I TARIKATOM ,da radi na vjersko-prosvjetnom ,stručnom i intelektualnom uzdizanju članova ,da štiti ugled i podiže autoritet pripadnika tarikata kao nosilaca islamske duhovne kulture ,da podstiće i podržava tradiciju uvakufljenja radi uvećanja vakufske imovine ,da provodi i podržava sve druge korisne akcije koje su u skladu sa islamskim propisima i tradicijom kao i ciljevima društva.

Naime, pomenuto udruženje  objekat  gradi bespravno u mjestu, gdje ,obzirom na vjersku pripadnost stanovništva  ne postoji potreba za istim,što osim stanovnika Vrbice,gdje trenutno ne živi niti jedan musliman , vjerujemo ne podržava niti velika većina Jajčana, bez obzira na vjersku pripadnost.

Objekat je kako doznajemo izgrađen do krova,iako bez validnih dozvola za gradnju te nakon upornog inzistiranja mještana ,slanja dopisa načelniku i građevinskom inspektoru da se reagira i utvrdi ispravnost dokumentacije na temelju koje se gradi,inspektor je izašao tek nakon godinu dana i to zbog intervencije Policijske stanice Jajce .

Općinski građevinski inspektor je pod pritiskom PS Jajce izašao na teren, obustavio gradnju te  dao mogućnost investitoru naknadnog pribavljanja dozvole za gradnju ,iako je to protivno Zakonu o građenju SBK.

Nakon toga pravna bitka je nastavljena i upućivane su žalbe ,dopisi ,zahtjevi na mnoge adrese ali institucije su u ovom slučaju ostale nijeme,pa tako kantonalna građevinska inspekcija , na uloženu Žalbu na Rješenje općinskog građevinskog inspektora ,već više od godinu dana nije  odgovorila.

Odgovor ,već pola godine ,nije dobijen niti od  kantonalne upravne inspekcije ,odnosno od upravnog inspektora Alibašić Hajrudina. koji je inače i pravni zastupnik  Tarikatskog centra u BiH ,pa je teško i očekivati da će isti sankcionirati odgovorne ili ih tjerati da u ovom slučaju rade svoj posao.

Obzirom na opravdane sumnje da je čak i zemljište na kojemu se gradi objekat bespravno dodijeljeno i uknjiženo u općini Jajce na Udruženje Derviški redovi “Tarikatski centar u BiH”,predstanici MZ Mile  su tražili od Općinskog suda Jajce da postupi po njihovom Zahtjevu sukladno Članu 59. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH (Sudovi i drugi nadležni organi ,čim saznaju da je zaključen ugovor iz stava 1.ovog člana,ili je izvršena bespravna dodjela zemljišta ,dužni su o tome obavijestiti nadležnog javnog pravobranioca,koji će podnijeti nadležnom sudu tužbu za utvrđivanje ništavnosti takvog ugovora ili bespravne dodjele) ,ali i ovdje je izostala reakcija već pola godine ,dok je na jedan dopis koji su uputili Uredu Pravobranitelja općine Jajce stigao odgovor ,gdje  su navedene neistinite činjenice ,odnosno navedeno je da Tarikatski centar u BiH  nije vlasnik predmetnog zemljišta nego prijašnji korisnici Krujezi Rešad i Emina ,što se nakon provjere u Zemljišnim knjigama pokazalo kao neistinit podatak .

Uredu Pravobranitelja je ponovno upućen dopis 10.07.2015.godine ,ali ovaj put je odgovor izostao.

Ono što je trebao uraditi Općinski sud Jajce ,uradili su predstavnici MZ Mile ,te su od Pravobranitelja općine Jajce tražili da pokrene tužbu nadležnom sudu, za utvrđivanje ništavnosti darovnog ugovora između Krujezi Rešada i Emine, s jedne i Udruženja Derviških Redova ,Tarikatski centar u BiH ,s druge strane, kao i utvrđivanje da je  zemljište s nedovršenom zgradom Krujezi Rešadu i Emini od strane općine Jajce dodijeljeno bespravno zbog odustajanja od izgradnje i zbog zaključivanja pravnog posla o raspolaganju gradskim građevinskim zemljištem protivno odredbama Zakona o građevinskom zemljištu FBiH (Član 59. Zakona).

U pomenutom darovnom ugovoru kojim je predmetno zemljište darovano u trenutku kad korisnici nisu istim mogli raspolagati , jasno je navedeno da tada još korisnici gradskog građevinskog zemljišta Krujezi Rešad i Emina nemaju namjeru na ovom zemljištu nastaviti s izgradnjom  vikendice nego darovnim ugovorom žele sva stečena prava prenijeti na Udruženje Derviških Redova ,Tarikatski centar u BiH (Član 2. Darovnog ugovora) ,dok  su sukladno Članu 52. Stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH ,  ovo zemljište  bili dužni vratiti općini Jajce.

U obrazloženju Rješenja OV Jajce također je navedeno da Krujezi Rešad i Emina u svom Zahtjevu za otuđenje ističu da  nisu u mogućnosti graditi objekat jer su odselili u Švedsku,dok je i pored te činjenice istima data suglasnost za otuđenje nedovršene zgrade s gradskim građevinskim zemljištem, protivno Članu 52.stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu (Nosilac prava korištenja zemljišta radi građenja koji odustane od namjere da gradi zgradu dužan je vratiti zemljište općini).

Isto tako , u pogledu prometa opterećivanja i nasljeđivanja nedovršene zgrade koja se nalazi na gradskom građevinskom zemljištu prema Članu 54. Stav 1.Zakona o građevinskom zemljištu FBiH ,važe odredbe  Člana 36. istog zakona ,gdje je određeno da ostvareno pravo korištenja zemljišta radi građenja raniji vlasnik može prenijeti pravnim poslom samo nabračnog druga,potomke ,usvojenike i njihove potomke ,roditelje i usvojitelje u skladu sa zakonom te stoga korisnici zemljišta  Krujezi Rešad i Emina ni u kom slučaju nisu mogli zaključiti nikakav pravni posao s  Udruženjem Derviški redovi Tarikatski centar u BiH ,ali i pored toga se  Udruženje Derviški redovi Tarikatski centar u BiH još 2011. godine na temelju darovnog ugovora upisalo u Posjedovni List br. 1757 KO Jajce II  kao posjednik zemljišta 1/1 ,dok se u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda Jajce vode kao korisnici.

O ne postupanjima Upravne inspekcije ,Pravobranitelja općine Jajce  i Općinskog suda u Jajcu ,obaviješten je dopisom i ministar Pravosuđa i uprave SBK Jozo Budeš,te se još uvijek očekuje reakcija od istog,kako bi se konačno u ovom slučaju stvari istjerale na “čistac”.

Stanovnici općine Jajce su uvijek bili i ostali tolerantni jedni prema drugima poštivajući druge i drugačije i apsolutno smo uvjereni da ovaj čin ,ukoliko se u konačnici nastave radovi i objekat privede svrsi ,neće  doprinijeti dodatnoj izgradnji međuetničkih odnosa ,nego suprotno.

Stoga se postavlja pitanje trebaju li ovakve stvari stanovnicima Jajca?

Ovaj slučaj je još jedan od niza dokaza da institucije svoj posao ne rade kako treba i da ne postoje radi onih koji ih u konačnici i financiraju ,jer da nije tako zahtjevima građana bi se odgovorilo,ma kakav taj odgovor bio.

Vezano uz ovu temu:

http://www.vecernji.ba/prema-dokumentima-vikendica-a-gradi-se-islamski-vjerski-objekt-970152

volimjajce.com

Povezani Članci

10 NAJLJEPŠIH SREDNJOVJEKOVNIH TVRĐAVA U BIH

Volim Jajce

KRIV JER JE REKAO DA JE HRHB PONOS: Mediji u Sarajevu , sukreatoricu Federacije BIH nazivaju takozvanom…

Volim Jajce

U plavom zajednički svijetlili Sarajevo, Mostar, Jajce, Banja Luka i Zenica

Volim Jajce
Učitavanje....