Volim Jajce
Aktualno BiH Jajce

Bijeli potok može ostati Bijeli potok Švicarska donira 8 miliona KM za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i kolektore u Gradišci

Nedavno smo obkavili tekst  pod naslovom  Bijeli potok više neće biti Bijeli potok, evo prilika za načelnika općine Jajce da ipak Bijeli potok ostane Bijeli potok.

https://volimjajce.com/index.php/2019/12/16/bijeli-potok-u-bungicima-nece-vise-biti-bijel-potok/?fbclid=IwAR0qpPpHv7E5uGzbLtVwPlsDM7BpCJ66d0cWrbJwosVXEgBKSPp5tRvTHJE

Švicarska donira 8 miliona KM za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i kolektore u Gradišci

(Sarajevo, 19.12.2019.) Danas su ambasadorica Švicarske u Bosni i Hercegovini Andrea Rauber Saxer i ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda potpisali sporazum o finansiranju i izgradnji kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Gradišci. Ovaj projekat će doprinijeti boljoj uređenosti oblasti prečišćavanja otpadnih voda.

 

Građani Gradiške će dobiti nove kolektore i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u 2024. godini. Otpadne vode iz gradskog sistema kanalizacije će biti prečišćene prije ispuštanja u Savu. Osim toga, uposlenici vodovodnog preduzeća u Gradišci će biti obučeni da upravljaju, osiguraju dobro funkcionisanje i redovno održavaju gradski sistem odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. Projekat takođe radi sa vlastima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske na boljoj uređenosti ove oblasti.

 

„Švicarska pruža dugoročnu podršku lokalnom razvoju u BiH. Pružanje kvalitetnih usluga građanima, sa posebnim fokusom na pristup uslugama vodosnabdjevanja i otpadnih voda, je ključni element za dobar rad svake opštine. A upravo su opštine i njihovi načelnici najdinamičniji akteri u oblasti uprave i prava adresa da se odgovori na potrebe građana. Ohrabrujemo građane BiH da budu aktivni u oblikovanju budućnosti ove zemlje. Jedino kroz snažna partnerstva raznih aktera na lokalnom i višim nivoima vlasti možemo da izgradimo društvo u korist svih“, izjavila je ambasadorica Švicarske Andrea Rauber Saxer.

 

Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Gradišci je zajednički poduhvat vlada Švicarske i Njemačke. One će zajedno investirati 28.5 miliona KM da poboljšaju kvalitet vode u rijeci Savi. Švicarska će učestvovati sa osam miliona KM sredstava Državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO). Grad Gradiška će investirati dodatnih 1.4 miliona KM u uređenje urbane sredine u korist boljeg kvaliteta života svojih građana. Gradska administracija će podržati vodovodno preduzeće u svim aktivnostima koje osiguravaju efektivnu implementaciju projekta i odrediće cijenu vode koja je priuštiva za sve građane. Da bi se to postiglo, projekat će takođe pružiti podršku prilagođavanju pravnog i regulatornog okvira na entitetskom nivou.

 

Njemačka razvojna banka KfW je zadužena za realizaciju ulaganja u infrastrukturu. Udruženje Aquasan mreža u BiH i Švicarsko udruženje za vode (VSA) će zajedno podržati uposlenike u oblasti otpadnih voda u unaprjeđenju njihovih vještina i uspostavljanju efektivne regulacije u Republici Srpskoj.

 

Povezani Članci

VIDEO/ RIZVANBEGOVIĆEV FAŠIZAM I ČINJENICE O RUŠENJU STAROG MOSTA Pročitajte zapovjed i pogledajte snimku

Volim Jajce

NEREALNI ZAHTJEVI POSLODAVACA U BiH i za posao konobara treba diploma fakulteta

Volim Jajce

LJUBIĆ NAKON SJEDNICE GV HNS: Hrvati žele funkcionalnu BiH, stavovi HNS-a se podudaraju s Palmerovim izjavama

Volim Jajce
Učitavanje....