Volim Jajce
Aktualno Izdvajamo Jajce TOP Zdravlje

DOM ZDRAVLJA JAJCE: Pacijenti plaćaju besplatne usluge

Kada je zdravlje u pitanju, svi bismo bez imalo dvojbe potrošili i posljednju marku. Samo da ozdravimo!

Kada je u pitanju zdravlje naše djece, tu smo još slabiji, pa nam puno puta čak nije niti bitno koliko smo za neke zdravstvene usluge ili lijekove novca izdvojili . Sve kako bi našem  djetetu bilo bolje.

Očito je ovaj način razmišljanja većine roditelja bio i jedan od motiva direktoru Doma Zdravlje Jajce , kada je donosio odluku da se za neke usluge , koje Dom Zdravlja pruža stanovnicima Jajca, naplati participacija, odnosno naknada koju korisnici takve usluge plaćaju, iako bi ista trebala biti potpuno besplatna. Jedna od spomenutih zdravstvenih usluga ,koje u Domu Zdravlja Jajce pacijenti moraju plaćati, iako bi trebala biti besplatna jeste usluga logopeda.

Naime, prema informacijama i dokumentaciji koju smo dobili od jednog roditelja (podaci poznati redakciji), koji je svoje malodobno dijete vodio logopedu u više navrata, prije svakog termina dužni ste uplatiti iznos od 5 KM , pa tek nakon toga s uplatnicom koristiti usluge spomenutog doktora, specijaliste. S ciljem da utvrdi opravdanost ovakvog postupanja Doma Zdravlje Jajce, gore spomenuti roditelj  poslao je upit Zavodu za zdravstveno osiguranje KSB, te je od istih dobio sljedeći odgovor:

” Dana 14.03.2016. godine ovaj Zavod je zaprimio Vaš upit da li ste dužni plaćati usluge logopeda za mldb. dijete u JU Domu zdravlja Jajce. Obzirom da u Ugovoru o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite, odnosno u st. 4 Članka 7. navedenog Ugovora stoji da  se zdravstvena ustanova obavezuje pružati usluge centra za mentalno zdravlje, Vi niste dužni plaćati usluge logopeda za vaše mldb. dijete”

(volimjajce.com)

Povezani Članci

A-SDA otvara novu stranicu političkog djelovanja u Jajcu

Volim Jajce

HNS šalje zakone u proceduru: Rješenje krize ili kolaps

Volim Jajce

IVO KOMŠIĆ: Tuđman je u Daytonu Srbima poklonio teritorije koje su držali HV i HVO. Bez ‘Oluje’ ne bi bilo ni Republike Srpske!

Volim Jajce
Učitavanje....