Volim Jajce
BiH Jajce Opcinsko vijece

Izvješće sa 15. sjednice Općinskog vijeća Jajce

Petnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce održana je jučer, 24.10.2019. godine. Na dnevnom redu našlo se 12 točaka, a najvažniji dio sjednice odnosio se na financijska izvješća i prijedlog rebalansa proračuna.

Zakon o proračunu FBIH predviđa redovna izvještavanja, prije svega radi transparentnosti i kontrole nad javnim sredstvima. Vijeće je tako na dnevnom redu imalo Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Jajce za period 01.01.-30.06.2019. i Izvješće o utrošku Proračunske rezerve  za isti period. Proračunska rezerva odnosi se na iznos od 100 000 KM sredstava o čijem utrošku odlučuje Općinski načelnik, za nepredviđene ili nedovoljno predviđene izdatke, a sam načelnik donosi  odluku o primatelju i iznosu financijske potpore.  Iako su oba izvješća usvojena većinom prisutnih vijećnika   i dobila su pozitivno mišljenje Komisije za proračun, žalosti činjenica da se za ovakva izvješća moralo „inzistirati“ od strane vijećnika HDZ BiH, jer izvršna vlast Općine i dalje izgleda smatra kako vijeću i građanima nije potrebno „polagati račune“.

Rebalans proračuna znači preraspodjelu, ponovni pregled usvojenog Proračuna za tekuću godinu, jer kako je to i normalno  i opravdano– dolazi do toga da neke rashodovne pozicije nisu više potrebne, dok kod drugih postoji potreba da se dopuni sredstvima. Prijedlog rebalansa proračuna naše općine donio je, kako je to uvijek kada je raspodjela novaca u pitanju, brojna pitanja i žustru raspravu.

Amandmane na rebalans uložili su Klub vijećnika HDZ BiH (za povećanje tranše radi potreba funkcioniranja  JU Dječji vrtić Bare), Klub SDA (za povećanje tranše za školu „Berta Kučera“ na Vlasinju) i Općinski načelnik (za preraspodjelu sredstava za školu „13.rujan“).

Načelnikov amandman pokazao je jedan politički manevar, koji nasreću, kako saznajemo –  nije prošao. U načelnikovom obrazloženju stoji: „Na zahtjev roditelja djece koja pohađaju područnu školu „Mile“ – OŠ „13.rujan“, te uvidom u stanje iste, neophodna je hitna intervencija na objektu“. Pohvalno i jako dobro je zvučalo  načelnikovo usmeno obećanje roditeljima da će „dati 15 000 za nužne radove“ na školi – ali ono što načelnik nije roditeljima rekao, a i među vijećnicima je dovelo do nesporazuma – jest da taj novac načelnik nije mislio „dodati“ niti ne daj Bože iz svoje rezerve potrošiti – nego samo od novaca već usvojenih za OŠ 13.rujan i dogovorenu izgradnju športske dvorane –  uzeti i prebaciti. I na tome, očito, kod mještana Mila pokupiti jeftine  političke bodove.  A na račun drugih.  Amandman je načelnik povukao, dok su gore dva navedena amandmana usvojena.  Obećanje načelnika da će financijski podržati popravke koji su zaista neophodni u školi na Milama – zahvaljujući  pritiscima vijećnika HDZ BIH – i dalje stoji i čekamo realizaciju!

U nastavku je donesena još jedna važna odluka za našu Općinu. Naime, svjedoci smo katastrofalnog stanja puteva u našoj Općini  – od gradskih ulica do ulica po jajačkim selima. Bespotrebno je ovdje i sada govoriti što se moglo, koliko je dosad uloženo i koliko je nažalost od završetka rata bio više popravaka i krpanja nego kvalitetnih radova. No, nemamo izbora nego gledati u budućnost i nadati se da smo nešto naučili. Na jučerašnjoj sjednici, vijeće je donijelo Odluku o davanju suglasnosti općinskom načelniku za kreditno zaduženje općine Jajce za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju lokalnih puteva, tunela i mostova. Na osnovu procijenjene vrijednosti radova, kreditno zaduženje iznosit će 18.5 milijuna maraka. Nakon iznalaska najpovoljnije kreditne  linije, ono na čemu su u raspravi inzistirali najviše vijećnici HDZ-a BiH jest prethodno donošenje svih zakonskih akata, kategorizacija cesta i u konačnici – kvalitetan nadzor i kvalitetni izvođači radova !

Sjednica je nažalost prekinuta prije dovršetka, zbog manjka kvoruma.

Volimjajce.com

Povezani Članci

SVETLANA CENIĆ “Ekonomska politika BiH je kao stara kornjača koja diše na stražnjicu”

Volim Jajce

Intervju Kardinal Vinko Puljić: ‘Oni koji nas nisu uspjeli oružjem istjerati sada perfidno rade da napuštamo ono za što smo živote polagali

Volim Jajce

INDIJSKI MEDIJI: Islamska država ima svoju ćeliju u Sarajevu

Volim Jajce
Učitavanje....