Volim Jajce
Aktualno Jajce Natječaji

Javni oglas za prijem volontera Općine Jajce u 2019. godini

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj:35/05), člana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj:26/16) i člana 4. Odluke o angažmanu osoba za stručno osposobvljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, broj:01-01-6-3377/19 od 30.04.2019. godine, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI  OGLAS za prijem osoba sa VŠS i VSS za stručno osposobljavanje u općinske organe uprave Općine Jajce.

 

Javni oglas preuzmite ispod teksta.

JAVNI OGLAS – VOLONTERI 2019

Povezani Članci

POŠTE PREDLOŽILE UNO razmatra opciju neoporezivanja internetske kupovine do 200 KM

Volim Jajce

Frama Jajce dala podršku svim učenicima koji se protive podjelama!

Volim Jajce

DINAMIKA OBJAVE PRELIMINARNIH IZBORNIH REZULTATA

Volim Jajce
Učitavanje....