Volim Jajce
Aktualno Jajce Poduzetništvo TOP

JAVNI POZIV za najbolje poslovne ideje za mlade za 2017. godinu .Bespovratno do 15.000 KM

Broj: 02-24-101/17
Datum: 11.01.2017 godine
Na osnovu člana 39. Statuta općine Jajce („Službene novine općine Jajce“ br. 3/08) i Odluke općinskog Vijeća o samozapošljavanju mladih na osnovu najbolje poslovne ideje br. 01-01-6-7251/15 od 26.11.2015 godine („Službene novine općine Jajce“ br. 6/15) Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV za najbolje poslovne ideje za mlade za 2017. godinu
Projekat „Najbolje poslovne ideje za mlade“ Općine Jajce, u suštini, ne predstavlja samo takmičenje između projekata za novi biznis nego je usmjeren ka poticaju
mladim ljudima da kroz sufinansiranje i pokretanje pokrenu i razviju vlastiti biznis.
Organizaciju ovog projekta vodi Općina Jajce na temelju ciljeva iz strateških
dokumenata Općine Jajce. Ovim programom su definisane pojedinosti u smislu uslova za učešće na takmičenju, organizacija takmičenja i načina za odabir pobjedničkih ideja kao i sklapanje ugovora za one koji odluče krenuti sa realizacijom dostavljenog biznis plana.
Ko može aplicirati?
Na konkursu mogu da učestvuju fizička lica, pojedinačno ili u grupi, koji se u
momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao poduzetnici iako su to
nekada bili. Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe do 35 godina starosti, sa prebivalištem na području općine Jajce, koje imaju interesantnu poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje sopstvenog poslovnog poduhvata na području općine Jajce. Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više osoba. Šansa da biznis plan bude realizovan, uz
saglasnost podnosioca plana (u slučaju da podnosilac plana ne odluči ući u
realizaciju biznis-plana), je veća ukoliko biznis – plan bude imao sve relevantne i
realne pokazatelje uspješnosti. Jedan Tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više biznis planova. Ista osoba ne može biti član dva Tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog Tima.
Kakva ideja se može obraditi kroz biznis plan?
Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao biznis-plan u svim djelatnostima osim trgovine, odgojno-obrazovnih ustanova i ugostiteljstva (izuzev originalnih ideja vezanih za turizam i domaće proizvode). Zamišljenu poslovnu ideju treba pretočiti u biznis plan prema originalnom obrascu prijave (u daljem tekstu Prijava, prilog broj 1 koji je sastavni dio ovog Programa.

Odgovornost za originalnost poslovne ideje je isključivo na podnosiocu ideje.

Prijava na javni poziv
Opći kriteriji javnog poziva:
1. Da kandidat pripada kategoriji mladih starosti do 35 godina i da ima
prebivalište na teritoriji općine Jajce prije objavljivanja ovog Javnog poziva
(dokaz – Uvjerenje o prebivalištu – MUP SBK, Jajce)
2. Da se radi o nezaposlenoj osobi (dokaz – Uvjerenje biroa da se vodi kao
nezaposlena osoba ili ovjerena izjava da kandidat nije zaposlen).
3. Ovjerena izjava da kandidat nije bio korisnik poticajnih sredstava iz oblasti
samozapošljavanja iz budžeta općine Jajce i da će nakon odobrene poslovne
ideje registrovati i razvijati biznis na području općine Jajce (dokaz – Izjava
ovjerena u organu uprave općine Jajce)
4. Poslovni plan (obrazac prijave)
Napomena: Izjava iz tačke 3. i Obrazac poslovnog plana iz tačke 4. preuzeti lično u Službi privrede/gospodarstva općine Jajce ili skinuti sa web stranice općine Jajce
www.opcina-jajce.ba
Kriteriji za ocjenu poslovnih planova ocjenjivat će se u odnosu na vrstu djelatnosti;
ocjenu poslovne ideje i poslovnog plana; visinu i vrstu investicije, te inovativnost.
Kriteriji i mjerila
1. Kvalitet poslovnog plana (max. 150 bodova)
– održivost biznisa
– jasno definirani proizvodi i usluge
– jasno definiran plan djelovanja
– identificirani rizici
– jasni pokazatelji prodaje i profita
– iznos sredstava za realizaciju poslovne ideje
– mogućnost dodatnog zapošljavanja
– inovativnost poslovne ideje
2. Kvalitet prezetacije plana (max. 50 bodova)
– uvjerljivost prezentacije
– poznavanje poslovnog sektora
– uvjerljivost u odgovorima na postavljena pitanja Bodovi po osnovu mjerila iz tačke 1. i 2. se zbrajaju – kumuliraju.Pravo na usmenu prezentaciju iz tačke 2. ostvaruje onaj kandidat čiji je kvalitet poslovnog plana
bodovan sa ukupno 80 bodova.
Visina bespovratnih sredstava po poslovnom planu može biti maksimalno do 15.000,00 KM.
Komisija za ocjenu poslovnih planova bit će imenovana od privrednika i
uposlenih općine Jajce.
Komisija će izvršiti vrednovanje biznis-planova prema jedinstvenim kriterijima, a prednost će imati nezaposleni podnosioci planova kao i timski prijedlozi.

Prva faza
Javni poziv je otvoren danom objavljivanja na oglasnoj ploči općine Jajce i ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Druga faza
Objava rezultata javnog poziva izvršit će se u roku od 30 dana od dana
zatvaranja javnog poziva nakon čega će se obaviti usmena prezentacija
prijavljenog biznis plana sa kandidatima čiji poslovni plan bude bodovan sa
minimalno 80 bodova, nakon čega će Komisija donijeti konačna odluka o izboru kandidata.
Treća faza
Sklapanje ugovora sa podnosiocima zahtjeva u kojima će se definisati prava i
obaveze Općine Jajce i podnosioca aplikacije.
Tajnost i povjerljivost plana
Da bi se zaštitili svi podnosioci aplikacija i onemogućila zloupotreba povjerljivih
informacija izloženih u poslovnim planovima, članovi Komisije za ocjenjivanje i zaposleni u Općini Jajce i druge osobe koje su uključene u realizaciju ovog
Programa obavezuju se na zaštitu povjerljivosti i tajnost.
Podrška Općine Jajce
Služba privrede/gospodarstva Općina Jajce će tokom javnog poziva osigurati
edukaciju za sve zainteresovane u pogledu popune obrazaca aplikacije i
odgovoriti na sva dodatna pitanja ukoliko potencijalni kandidat ovog javnog poziva bude imao potrebe za stručnu pomoć.
Općina Jajce će osigurati za uspješno ocjenjene bisnis planove troškove
registracije firme, dio ili u cjelosti troškove zakupnine prostora u prve tri godine  obavljanja djelatnosti (ugovor ne može biti potpisan sa bližim srodnicima), te dio
ili u cjelosti trošak zdravstvenog i penzijskog osiguranja u prvoj godini obavljanja  djelatnosti za jednog ili više uposlenika (obaveza vlasnika da bude uposlen na
puno radno vrijeme u registovanoj djelatnosti za koju se daje podrška).
Ugovori sa kandidatima koji budu na konačnoj listi uspješnih kandidata bit će
potpisani nakon usvajanja ili donošenja Budžeta općine Jajce za 2017 godinu.
Ciljevi javnog poziva Probuditi preduzetnički duh među mladim ljudima, motivisati studente, početnike i kreativne pojedince sa inovativnim i provedivim poslovnim idejama, obuka o
procesu stvaranja novih poslovnih mogućnosti, omogućiti mladim ljudima stvarno pokretanje vlastitog posla.

Povezani Članci

DAN OSLOBOĐENJA JAJCA 13-RUJAN

Volim Jajce

Trebinje: Radovi otkrili tajnu podzemnu prostoriju

Volim Jajce

Vukoja: Novim zakonom spasiti BHRT i uspostaviti javni RTV servis na dominantno hrvatskom jeziku

Volim Jajce
Učitavanje....