Volim Jajce
Aktualno BiH TOP

Može se graditi i bez odobrenja za građenje, samo ovisi tko i što se gradi

Nedavno je  jedan lokalni privrednik u Jajcu  pokušao nadograditi jedan kat svoga poslovnog objekta, te nakon tri  dana od početka gradnje,   tadašnji inspektor Miralem Makić je prontno djelovao i zabranio nadogradnju objekta tome lokalnom privredniku,  navodno zbog nepotpune dokumentacije za gradnju.  Prema riječima privrednika imao je namjeru otvoriti  restoran, samim time i zaposliti dva-tri djelatnika. Međutim, mještani  naselju  Volijak u Jajcu  mjesecima ukazivanju na gradnju vjerskog objekta bez ikakve dokumentacije, iz svega navedenoga da se zaključiti da je investitor izgleda jači od države i državni zakona.

Kronologija zbivanja

U 12. mjesecu 2016. godine mještani su potpisali peticiju za podnošenja zahtjeva nadležnim institucijama da postupe u skladu sa svojim ovlaštenjima  oko bespravne gradnje vjerskog objekta u njihovom naselju , a bez da je njih  i predstavnike mjesne zajednice o tome itko obavijestio. Kako postojeći  regulacioni plan nije predvidio  naselje Volijak za bilo kakvu gradnju vjerskog objekta . Predstavnici  mještana koji su potpisali peticiju ( u daljnjem tekstu mještani)  obratili su se Službi graditeljstva/urbanizma  geodetski graditeljskih poslova općine Jajce sa zahtjevom da im se pojasni o kakvom se objektu radi, kakve su namjene objekta, tko je investitor, odnosno za koga se gradi, između ostalih informacija dobili su i informacije da se radi o objektu džamija. Uvidom u Zaključak od dana 15.12.2016. godine broj 03-23-4-169/16  izdan od strane Službe graditeljstva/urbanizma  geodetski, katastarski i imovinski pravnih  poslova općine Jajce Vidljivo je tko je i za koga podnio Zahtjev  za izdavanje urbanističke suglasnosti  kao i informacija o prekidu izdavanje iste ( slika 1)

Nakon što su predstavnici građana uvidjeli da je sukladno navedenom Zaključku prekinut postupak izdavanje urbanističke suglasnosti, te da se isti objekat ne može graditi  sve dok se regulacioni plan ne promjeni , a što je u nadležnosti Općinskog vijeća Jajce, pokrenuli su ostale procedure u cilju prestanka odnosno zabrane gradnje, uzimajući u obzir da su investitori i dalje nastavili sa gradnjom.

Predstavnici mještana obratili su se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja ,Kantonalnoj upravi za geodetske imovinsko pravne poslove SBK.  Kantonalna  uprava za geodetske imovinsko pravne poslove SBK dana 27.02.2017 god šalje  predmet  pod brojem: 04-30-24/17 Dostava zahtjeva za nadležno postupanje Službi graditeljstva/urbanizma  geodetski, katastarski i imovinski pravnih  poslova općine Jajce.(slika 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Federalnom ministarstvu prostornog uređenja dana 21.02.2017 godine šalje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove predmet: Dopis- proslijeđene spisa  pod brojem: 03-23-2-217/17  na postupanje .( slika 3)

Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Federalni urbanistički – ekološki inspektorat dana 24.02.2017 godine, šalje predmet: Dostava spisa na nadležno postupanje,  broj: 10-23-7-01227/2017-1000-2 . Ministarstvu prostornog uređenej,građenja, zaštite okoliša povratka i stambenih poslova. (slika 4)

Ministarstvu prostornog uređenej,građenja, zaštite okoliša povratka i stambenih poslova, prosljeđuje spis Kantonalnom građevinskom inspektoru. Kantonalni građevinski inspektor  dana 28.02.2017 godine, predmet: Dostava spisa na nadležno postupanje broj: 03-23-469/16  predmet dostavlja Općini Jajce, Službi za inspekcijske poslove i nadzor. ( slika 5)

Kako  Inspekcijska služba općine Jajce nije postupila po predmetu Kantonalnom građevinskom inspektoru ni do danas, predstavnici mještani su poslali   upit Općini Jajce  dna 16.03.2017 godine na koji do danas općina Jajce nije odgovorila.( slika 6)

Isti dan 16.04.2017. godine,  također su poslali Zahtjev za inspekcijski nadzor Kantonalnom građevinskom inspektoru ( slika 7) i Općini Jajce Kabinetu općinskog načelnika. (slika 8)  ne treba naglašavati da do danas nitko nije reagirao.

Nakon spoznaja da je 02.03.2017 godine, Općinski načelnik izdao Riješenja  broj: 02-34-1195/17  o postavljanju na radno mjesto državnog službenika ( slika 9) 

Asafa Smajića na radno mjesto inspektora građenja predstavnici mještana su dana 16.03.2017. godine, a protokol primljen 30.03.2017 godine poslali Zahtjeva za inspekcijski nadzor Općini Jajce, Općinskom građevinskom inspektoru n/r Asaf Smajić ( slika 10)  te tražili postupanje  po navedenom predmetu. Ni danas nakon mjesec dana navedeni inspektor nije izašao na teren, pravdajući se da još nije počeo sa radom.

Dana 10.04. predstavnici mještana naselja Volijak su  uputli  Upit te tražili   razloge zbog koji Asaf Smajić još ne obnaša dužnost građevinskog inspektora  ( slika 11) na  navedeni upit  dopis dana 14.04.2017 godine dobili su odgovor predmet: Obavijest-dostavlja se broj 07-48-2135/17. ( slika 12)

I pored spoznaje da se vjerski objekat gradi bez  odobrenja za građenje dana 16.03.2017 godine, poslali su dopis Općini Jajce Službi graditeljstva/urbanizma ,prostornog uređenja ,geodetskih katastarskih pravnih poslova Jajce Upit , u kojem traže informacije da li za navedeni objekta ima pravomoćno odobrenje za građenje sukladno Zakonu o gradnji SBK, , kao i što je sve potrebno da se navedeni objekat gradi. ( slika 13)

Na navedeni upit predstavnicima mještana je odgovoreno dana 31.03.2017 godine, broj predmeta: 03-23-1-159/17 iz kojega je vidljivo da ne postoji odobrenje za građenje kao i što je potrebno da bih se navedeni objekat gradio. ( slika14)

Iz svega navedenoga vidljivo je da se prebacuje nadležnost sa jednih na druge, kao i da nema volje za rješavanje zahtjeva  većine mještana naselja Volijak, predstavnici mještana su  dana 16.03. 22017. Godine, pozivajući se na Zakon o inspekciji  F BiH člankom 47.  Tražili da ravnatelj donese rješenje te istim ovlasti građevinskog inspektora da iziđe na teren te izvrši inspekcijski pregled. Na taj zahtjev nije odgovoreno, odnosno  dopisom je predmet poslan na kantonalnu inspekciju. ( slika 15)

Dana 21.03.2017 godine. predstavnici mještana su poslali Zahtjev za inspekcijski nadzor nalogu Kantonalnog građevinskog inspektora broj: 03-23-469/16 od dana 28.02.2017god ,( pogledajte sliku 5) na Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantonalnom upravnom inspektoru Hajrudinu Alibašić  ( slika 16).  Na navedeni  zahtjev još nije odgovoreno, niti je poznato da se neke aktivnosti po ovom predmetu vode.  Dana 21.04.2017 godine, mještani naselja Volijak su poslali još tri zahtjeva za pokretanja upravnog inspekcijskog nadzora za tri predmeta na koja nisu odgovorile nadležne službe( slika 17.18.19)

Iz svega navedenoga mještani kao  se pitaju kako je moguće da se nakon ovoliko dopisa i ukazivanja  na izgradnji bespravnog vjerskog objekta  a da institucije svojim postupcima to odobravaju.

O utjecaju MIZ Jajce na politiku i političke procese u Jajcu govori i tekst  u kojem se protive postavljanju skulpture i pored postojanja odluke Općinskog vijeća Jajce https://volimjajce.com/index.php/2016/08/03/dokazali-cija-je-zadnja-u-jajcu-medzlis-islamske-zajednice-jajce-ne-dozvoljava-provodenje-odluke-opcinskog-vijeca-jajce/ kao što je teško  vjerovati da   po ovom predmetu   nemaju  utjecaja na sve navedene institucije od lokalne do federalne razine, a posebno kada vjerski poglavar obećava da će sve biti riješeno, na taj način može se zaključiti da i vjerski poglavari čine zakonodavnu vlast.

Ovdje valja napomenuti da mještani nisu protiv gradnje bilo kakvog objekta, pa i vjerskoga, ali da se gradi bez potrebne dokumentacije i bez provedenih procedura koje proizlaze iz  Zakonu o gradnji SBK to je ne shvatljivo.

Predstavnici mještana

volimjajce.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezani Članci

Enver KAZAZ: Akademski muslimani

Volim Jajce

Komšićevoj stranci pridjev „hrvatski“ prihvatljiv jedino kad tom narodu treba nešto oteti

Volim Jajce

Katarina Kosača-Kotromanić – posljednja bosanska kraljica koju Hrvati časte kao blaženicu

Volim Jajce
Učitavanje....