Volim Jajce
Aktualno Jajce

Oglasio se i Hozanov jaran, čovjek koji bi gradio MHE na Plivi

Preuzeto s portala jajceonline.com

 

Dana 22.03.2021.godine na Vašem portalu, objavili ste, „Odgovor HDZ Jajce na tekst Hrnjić-Beharić“, koji potpisuje predsjednik OO HDZ JAJCE, Ivo Šimunović. Molimo da objavite naš odgovor, s prilozima.

Naša namjera nije komentirati aktuelnu političku situaciju u Jajcu, niti probleme u konstituiranju Općinskog vijeća Jajce. Međutim, u pomenutom tekstu, naše se preduzeće spominje u vrlo negativnom kontekstu, te se javnosti nameću neke dileme oko zakonitosti privatizacije pojedine imovine preduzeća.

Smatramo krajnje neprimjerenim ovakvu manipulaciju, kojoj nije za cilj niša drugo, osim prikupljanja jeftinih političkih poena. Iako je trenutna Uprava društva, preuzela dužnost krajem 2019. godine i nema ništa s privatizacijom, smatramo da je potrebno javnost upoznati s ulogom potpisnika spomenutog teksta u tim procesima.
Naime, Ivo Šimunović, imenovan je za predsjednika Upravnog odbora Elektrobosne 19.12.1996. godine i na toj dužnosti ostaje sve do okončanja procesa privatizacije, kada dioničari imenuju novu Upravu. U prilogu kopija Odluke o imenovanju.

U prilogu kopija dokumenata o Izmjeni statuta i Odluke o preuzimanju prava i obaveza, kao i nekretnina.

Temeljem ovih Odluka, sudija Vladimir Žuljević, upisao je promjene u sudskom registru, kojim se preuzimaju prava, obaveze i imovina. U prilogu kopija registarskog lista.

Dakle, da zaključimo, sve vrijeme priprema za privatizaciju i same privatizacije, prvi čovjek Uprave bio je Ivo Šimunović, i ako je u tim procesima bilo nešto nezakonito, on bi to trebao znati? U tom slučaju, bio je dužan ta saznanja prijaviti nadležnim institucijama, a ne, nakon dvadeset godina, politikantski manipulirati imenom preduzeća koje je predstavljao!

I na kraju, za njegovog mandata, desili su se i Ugovori o osnivanju zajedničkih kompanija sa „stranim investitorima“, među kojima je svakako najpoznatija „ELEKTROBOSNA-N“, putem koje je, sumnjivim ugovorima, otuđena najznačajnija proizvodna imovina ELEKTROBOSNE.

„ELEKTROBOSNA-N“ je „u crno zavila“ sve s kojim je sarađivala: i radnike, i dobavljače, i povjerioce….., a da nikad, niti famozni strani investitori, niti oni koji su im sve omogućili, nisu za to odgovarali…

 

S poštovanjem, direktor Eleketobosne DD Jajce, Adnan Pezo

 

Povezani Članci

Prvi poziv za skup “Rješenje hrvatskog pitanja za europsku Bosnu i Hercegovinu”

Volim Jajce

Karamatić: Predsjednica nije pogriješila, u BiH vladaju militantni islam i kroatofobija

Volim Jajce

Čolak: Neke poruke iz Sarajeva u vezi s Deklaracije graniče sa zdravim razumom

Volim Jajce
Učitavanje....