Volim Jajce
Aktualno Jajce Politika TOP

PORTAL VOLIMJAJCE POMAŽE FORMIRATI VLAST U OPĆINI JAJCE…

Obzirom da se već neko vrijeme bezuspješno pokušava formirati vlast u našoj općini ,a kako je i očito da mnogi niti ne znaju šta je VLAST , samo za njih donosimo pojednostavljene školske definicije ,kako bismo im olakšali situaciju s ciljem što skorijeg dobivanja nove vlasti u općini Jajce. 

Školske definicije:
VLAST I OPOZICIJA

Vlast predstavlja državnu organizaciju i donosi političke odluke. Vlast upravlja državom, entitetom, kantonom, općinom…
Zakonodavna vlast(parlamenti ,skupštine, općinska vijeća sa svojim većinama) nastaje dogovaranjem parlamentarne većine.
Zakonodavna vlast donosi zakone, dok izvršna vlast (vlada, premijeri, ministri,načelnici ) te iste odluke provode u djelo. Najidealnija situacija je kad zakonodavna i izvršna vlast funkcioniraju bez zadrške.

Opozicijom se u politici nazivaju pojedinci, skupine, organizacije, stranke koje su iz političkih ili ideoloških razloga suprotstavljene vlasti.

Šta je čiji posao?

Uloga vlasti je da vodi državu, entitet, županiju, općinu , da preko svoje parlamentarne većine donosi odluke, da izvršava te iste odluke, da rukovodi državom, entitetom, županijom ,općinom i da bude ODGOVORNA za sve dobro i loše šta se u toj državi, entitetu, županiji, općini za vrijeme njihove vlasti dešava.
Dakle, u vlast se mogu ubrojati predsjednici, premijeri, ministri, načelnici , direktori javnih kompanija, kao i parlamentarne većine koje su postavile te osobe na tako odgovorne pozicije.
Njihov posao, za koji su plaćeni, je da vode državu, entitet, županiju, općinu ,javno poduzeće itd. , na dobrobit svih .
Uloga opozicije je da ukazuje na greške koje čini vlast, na njihovo neznanje, nekompetenciju, ljenost, propuste, ali i da pohvali vlast za svo dobro koje uradi.

Uloga opozicije nije da donosi zakone, jer ona za to nema poluge, jer ona po definiciji nije ta koja MOŽE donositi zakone i izvršavati iste. Naravno, opozicija može da podrži ono što je dobro i može da predlaže svoja rješenja, ali vlast je ta koja odlučuje da li će ta rješenja uvažiti i provesti u djelo.

Na kraju možemo zaključiti da je za formiranje VLASTI prije svega potrebna PARLAMENTARNA VEĆINA .
Napomena: Sljedeća lekcija će biti “Kako se dogovara parlamentarna većina”

volimjajce.com

Povezani Članci

Zabranjeno predavanje Julienne Bušić

Volim Jajce

Kandidati HDZ RH za XI. izbornu jedinicu posjetili Jajce

VJ Urednik 1

SUSRET HRVATSKIH KATOLIČKIH BISKUPA I EPISKOPA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE ‘Duboko žalimo svaku nedužnu žrtvu bilo kojeg naroda’

Volim Jajce
Učitavanje....