Volim Jajce
Aktualno BiH

Stanje lokalnih i nerazvrstanih cesta u Jajcu

Stanje lokalnih i nerazvrstanih cesta u Jajcu

Sigurnost cestovnoga prometa, prije svega, ovisi i o stanju cesta, odnosno stanju kolnika na cestama, prometnoj signalizaciji, kvaliteti kolničkoga zastora itd. Cesta je površina koja ,između ostaloga, pruža usluge svojim korisnicima, to je jedan građevinski objekat o kome nadleža tijela treba da brinu u svakom smislu, pa i održavanju. Za održavanje rekonstrukciju i izgradnju cesta a sukladno Zakonu o cestama Federacije BIH (“Službene novine FBiH”, br. 12/2010, 16/2010 – ispr. i 66/2013) za magistralne ceste nadležni su Federacija BiH, JP Ceste Federacije BiH, za regionalne ceste Vlade Kantona,Direkcija za ceste SBK a za lokalne i nerazvrstane ceste, kao i ulice u naselju nadležni su općinske razine vlasti.

Općina Jajce ima Odluku o razvrstavanju javnih cesta od 2015. godine, koju je donijela Vlada Kantona SBK. Općina Jajce je bila u obavezi donijeti Odluku o nerazvrstanim cestama na području općine Jajce. Potrebno je naglasiti da i lokalne i nerazvrstane ceste su javne ceste. A ako je cesta javna, kao takva je svakome dostupna pod jednakim uvjetima i sa takvim cestama se treba upravljati.

Upravljanje lokalnim i nerazvrstanim cestama u nadležnosti je Općina. Općinske nadležne službe, za upravljanja cestama, izrađuju pravne propise: – Strategiju razvoja lokalnih i nerazvrstanih cesta, – Srednjoročni Program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih i nerazvrstanih cesta i – Godišnji plan i program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih i nerazvrstanih cesta. Za sve pravne propise Općinsko vijeće daje suglasnost, svojom Odlukom o prihvaćanje , strategije, srednjoročnih planova, odnosno godišnjeg plana.

Nadležna služba Općine nije pristupila izradi Strategija razvoja lokalnih i nerazvrstanih cesta niti izradi Srednjoročnog Program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih i nerazvrstanih cesta ali je u zadnjih par godina dostavljala Općinskom vijeću Jajce Plan izgradnje, rekonstrukcije i održavanja lokalnih cesta. Analizom tih planova dolazi se do zaključka da Plan nema sadržaja koji su sastavni dio plana: – Prikaz zatečenoga stanja cesta, za početak planskoga razdoblja, – Određivanja prioriteta održavanja, – Planiranje ulaganja u održavanje , ovisno o stanju i prioritetima, – Prikaz stanja na kraju planskoga razdoblja, – Financijski elementi plana. – Vrsta radova održavaja, rekonstukcije i ggradnje..

Na sve nedostatke Planova održavaja cesta za 2017 i 2018.godinu kroz godinu nadležne službe su bile upoznate. I pored svega navedenoga prijedlog Plana održavanja cesta za 2019.godinu odgovara identično prethodnim Planovima, a to opet znači bez gore navedenih sadržaja koji su sastavni dio Plana. Slika 1: Plan 2019. godine

Analiza financijski ulaganja u lokalne ceste općine Jajce od 2009. do 2018. godine prikazana je na tablici 1.

Iz navedene tablice je vidljivo da smo za devet godina u ceste utrošili 14.258.343,00 a ceste su u katastrofalnom stanju. Ovakav način utroška sredstava upravo se dešava što se strateški ne upravlja cestama, planski ne određuju prioriteti održavanja, pa u samom užem dijelu grada imate neasvaltirane ulice, rupe na cestama, a dok za neke ceste smo utrošili i više od 1.00.000,00 KM a da ih nismo ni napravili. Cesta Mlinarice Vlasinje više godina je građena i uloženo u nju preko 1.00.000,00 KM a da nema ni tehničke dokumentacije i da su je klizišta uništila, a očito odgovornih nema. Sva ta sredstva su mogla kompletan put za Vlasinje asvaltirati i danas naši mještani sela Vlasinje mogli bez problema voziti do Jajca s asfaltiranom cestom.

Da li će se ustaljena praksa nastaviti odvijati kao i do sada ostaje da se vidi…

Volimjajce.com

Povezani Članci

Šef Misije OESS-a u BiH: Izmijeniti izborni zakon i implementirati odluku Ustavnog suda BiH u predmetu Božo Ljubić

Volim Jajce

Ivan Pernar, neznalica kojeg mnogi mladi Hrvati smatraju idolom – žalosno

Volim Jajce

DONOSIMO Izdvojeno mišljenje sudca Antonettija: UZP i agresija Hrvatske nisu dokazani, zanemarene ofenzive Armije BiH

Volim Jajce
Učitavanje....