Volim Jajce
Aktualno Jajce Natječaji

Tragikomika jajačkih tendera – rušenje tribina stadiona Mračaj

Uskoro bi trebali započeti radovi na rušenju tribina stadiona Mračaj, kojeg je općina Jajce kupila od privatnog investitora koji je u posjed ovog sportskog kompleksa došao na krajnje sumnjiv način. Da se radi o još jednom slučaju nelogičnih ponuda i krajnje cijene po kojoj je izabran izvođač, može se vidjeti u nastavku teksta.

Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 02-11-7-7540/20 od 5.11.2020. godine ugovor o radovima koji se odnose na rušenje tribina i nadstrešnice stadiona „Mračaj“ dodijeljen je ponuđaču „BH4“ d.o.o Jajce, kao najpovoljnijem ponuđaču po konačnoj cijeni od 99.542,43 KM s PDV-om. Zanimljivo je napomenuti da je najpovoljniji ponuđač iste radove prvotno ponudio uraditi po cijeni od 328.142,53 KM, i nakon otvaranja ponuda bio je daleko najskuplji.

Nakon održane e-aukcije kod ponuđača se nešto preokrenulo u cijenama pa je on odlučio cijenu „neznatno“ korigirati i spustiti ju za nevjerojatnih 70%!

Što se dogodilo kod ponuđača da je za iste radove u vremenskom razmaku između dvije ponude od mjesec dana odlučio spustiti cijenu za nevjerojatnih 228.600,00 KM!? Građanima Jajca ostat će nepoznato, ali nama je najbitnije da dobijemo kvalitetne radove po najboljoj cijeni, tako bi to nekako trebalo bit. Nadamo se samo da  nije u pitanju „računska greška“ koja će se ispraviti iz džepova građana.

Što će se sve uraditi za tu najpovoljniju cijenu tek ćemo vidjeti, ali ono što bi se trebalo uraditi opisano je u predračunu radova na temelju kojeg su ponuđači formirali cijene i davali ponude.

Izdvojit ćemo najzanimljivije elemente na temelju kojih svatko može zaključiti koliko se od navedenog može uraditi za 99.542,43 KM.

  • Izrada i postavljanje tabli obavještenja da se izvode radovi sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, investitoru i projektantu.

Ovom dijelu se veselimo, do sad je nije znalo tko šta radi i u kojem roku.

  •  Pažljiva demontaža klupa (2000 klupa pažljivo demontirati, obračun po komadu)
  •  Nabavka, dovoz i montaža kancelarijskog kontejnera (4 komada!) dimenzija 600x240x260, sa led rasvjeto i kompletnom opremom. Jedan košta najmanje 5.000,00 KM.
  • Rušenje armirano betonske ploče nadstrešnice tribine stadiona zajedno sa serklažima i podvlakama, šutu prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju je obvezan obezbjediti ponuđač radova, 902 kvadratna metra nadstrešnice.

 Zanimljivo je da predračun radova koji je izradila Općina Jajce napisan na ekavici i srpskom jeziku!

  •  Rušenje armirano betonske ploče tribine stadiona zajedno sa serklažima i podvlakama, šutu prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju je obvezan obezbjediti ponuđač radova, 2838,88 kvadratna metra tribina.

Opet ekavica i čini se copy/paste opis radova, tisuće kubika šuta i otpadnog materijala, bit će zanimljivo pratiti koja je to deponija namijenjena za prihvat ovolike količine materijala. Pretpostavljamo da mora biti jako blizu stadiona da bi bila isplativa, a možda se i neki novi posao dogovori da ovaj odvoz materijala bude ujedno i prednost pri realizaciji nekih budućih obližnjih radova.

Ovo je samo opis s navedenim količinama nekih stavki ugovora, građani se vesele i željno iščekuju realizaciju ovog značajnog ugovora po vrlo povoljnoj cijeni.

 

Volimjajce.com

 

Povezani Članci

U Jajcu održana manifestacija pod gleslom “Vratimo nadu zavičaju”

Volim Jajce

POTPISAN SPORAZUM Kurz: U Austriji živi više od 200.000 ljudi porijeklom iz BiH

Volim Jajce

RAGUŽ: Najlegitimnije rješenje je da svatko ima svoju republiku; Komšića kazneno prijaviti

Volim Jajce
Učitavanje....