Volim Jajce
Aktualno Jajce Opcinsko vijece

Usvojen Nacrt proračuna Općine Jajce za 2020.godinu

Usvajanjem Prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za sanaciju Deponije komunalnog otpada i izgradnju centra za upravljanje otpadom, te Odluke o izradi Općinske strategije prema mladima, jučer, 28.11.2019. zaključena je 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce.

Vijeće je isti dan nastavilo s radom te je održana 16. redovna sjednica vijeća.
Na dnevnom redu bio je nacrt najvažnijeg dokumenata koji se za jednu Općinu donosi – Odluka o Proračunu Općine Jajce za 2020.godinu.
Prije samog početka sjednice, kako to često biva – važna pitanja postavljena su i putem vijećničkih pitanja. Ovaj način traženja informacija od načelnika i općinskih službi dobar je pokazatelj trenutnih i gorućih problema. U sklopu ovoga članka dostavljamo dio postavljenih pitanja. Nije teško iščitati kako se radi o velikim iznosima, velikim i važnih projektima za našu općinu, ali nažalost – najvažniji podaci, detaljni financijski izvještaji, nadzor…sve se to  vijećnicima i građanima ostavi skriveno, a pitanja ostaju neodgovorena.
Služba financija za 2020. godinu, kako stoji u Nacrtu predviđa ostvariti prihode od 11 894 000 KM i nije mala zadaća ostvariti pravednu raspodjelu. Nacrt je usvojen, kao osnova koja će biti za izradu Prijedloga i konačnog usvajanja. Vijećnici, a naročito kao i dosad najaktivniji Klub HDZ-a BIH, imali su primjedbi vezano za određene planirane rashode, prije svega pitanja za pojašnjenje zašto se izdvaja veliki novac za određene grantove: čak 80 000 KM Kapitalni transferi općinama -MZ-Kamenice-industrijska zona, bez da se da taj trošak ima plan i projekt kao “kapitalne investicije”, zatim “Kapitalni transfer MZ-izgradnja sportskih terena – predviđen je iznos od 130 000 KM iako ne znamo koji će se tereni graditi i u kojim mjesnim zajednicama. Situaciju sa stadionom u Dnoluci već svi znamo, kao i koliko se već godinama za isti izdvaja. I to je bila tema rasprave, kao i općenito stanje u Sportskom savezu općine Jajce, a vezano za iznos granta za sport. O ovome smo i ranije pisali, a stanje u Sportskom savezu ćemo i dalje pratiti.
Za čak 100 000 KM u odnosu na 2019.godinu ( sa 50 000 na 150 000 KM) povećan je grant za manje popravke st.objekata za energetsku efikasnost. Opet veliki iznos, za koji ćemo valjda naknadno dobiti detaljnije pojašnjenje gdje će se i po kojim kriterijima ulagati. Prema načelnikovim riječima, ovaj novac uložit će za saniranje fasada stambenih zgrada, kako bi se smanjila ukupna potrošnja ogrijevnih energenata. Uz dosadašnju praksu, vjerojatno će poslužiti kao “motivacija” samo određenim biračima, s gotovim spiskovima za “komisije” ? Živi bila pa vidjeli. Kao i to hoće li općinske službe biti voljne i kompetentne za pisanje projekata i apliciranje na više razine vlasti, kad se radi recimo o rješavanju problema pasa lutalica. Ili prokopanih ulica. Dosad takvih projekata nismo puno vidjeli.
Općina Jajce nema siromašan proračun. Novaca ima. I pored ovoga što vijeće usvoji i borbi svih vijećnika za ravnomjernu raspodjelu- izvršni dio vlasti, na čelu s načelnikom je taj koji odgovara za trošenje. Nadajmo se da će u 2020.godini (napomenimo da je to zadnja godina vlasti za načelnika Hozana i izborna godina) – biti godina u kojoj ćemo konačno vidjeti kvalitetne izvođače radova, kategorizaciju cesta i njihovo održavanje, povećanje rodiljne naknade, riješeno grijanje u Domu kulture, proširenje kapaciteta JU Dječji vrtić Bare?
Do konačnog usvajanja Proračuna imate još priliku svi se uključiti u javnu raspravu, o čijem održavanju će biti blagovremena obavijest.

Povezani Članci

Smanjena potražnja malina iz BiH

Volim Jajce

U okviru Planinarskog društva Ćusine s radom počela planinarska sekcija

Volim Jajce

POTRESNA SVJEDOČENJA LOGORAŠA: U 331 logoru tzv. ARBiH ubijena su 632 Hrvata i – nikom ništa

Volim Jajce
Učitavanje....