Volim Jajce
Aktualno Izdvajamo Jajce Natječaji TOP

ZAPOŠLJAVANJE PODOBNOG KADRA U OPĆINU JAJCE-Ako ne može putem natječaja,može nezakonito ,Ugovorom o djelu

Kako bi zbrinuo još koji podobni kadar u općinu Jajce do isteka mandata,načelnik općine Jajce ne preža ni pred čim,pa niti prema Zakonima, koje svjesno krši na tom putu.

Zakon o organizaciji tijela uprave regulirao da je načelnik općine i rukovoditelj tijela uprave,te je kao takav i odgovoran za zakonit rad i funkcioniranje tijela uprave.
Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u službi graditeljstva općine Jajce, sistematizirana su četiri radna mjesta za vođenje upravnih postupaka i za normativno pravne psolove i to:
– stručni savjetnik za upravno rješavanje, 
– viši stručni suradnik za upravno rješavanje i
– stručni suradnik za upravno rješavanje (dva izvršitelja).

Trenutno na tim poslovima nema niti jednog izvršitelja.
Načelnik općine Jajce je znao da će doći do ovakve situacije, ali nije na zakonit način poduzeo potrebne radnje da se takva situacija izbjegne.
Naime bio je raspisan natječaj za poziciju Višeg stručnog suradnika na koji se javio određen broj kandidata koji su ispunjavali uvjete za ovu poziciju, međutim iz samo načelniku znanih razloga, natječaj je poništen (podobni kandidat nije ispunjavao uvjete).
Da bi prevazišao ovu situaciju, načelnik općine Jajce je zaključio Ugovor o djelu sa jednom pravnicom (podobni kandidat) o obavljanju poslova vođenja upravnih postupaka iz oblasti prostornog planiranja, građenja i imovinsko-pravnih poslova.
S obzirom da je Zakon o državnoj službi propisao procedure popune upražnjenih radnih mjesta, a Uredba o poslovima osnovne djelatnosti tijela državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa propisala tko može obavljati određenu vrstu poslova, evidentno je da je kod zaključivanja Ugovora o djelu načelnik općine prekršio odredbe Zakona o državnoj službi koje reguliraju popunu upražnjenih radnih mjesta, kao i odredbe Uredbe koje reguliraju uvjete za obavljanje poslova iz oblasti vođenja upravnih postupaka i normativno pravnih poslova.

Očito u našoj općini ima mnogo posla za inspekcijske organe,koji bi konačno trebala sankcionirati odgovorne te uvesti reda po pitanju upošljavanja državnih službenika,kao i poštivanja nacionalne strukture uposlenih u državnoj službi.

Općinski načelnik se prema ovom pitanju dosad odnosio ,kao da je općina Jajce njegovo privatno poduzeće,u kojemu može da radi što god želi,bez ikakve odgovornosti prema Zakonima kojih se mora pridržavati,kao niti prema građanima općine, kojom “upravlja”.

Povezani Članci

Karamatić ponovio: Ako ne bude izmjena izbornog zakona oživljavamo Herceg Bosnu

Volim Jajce

VIJEĆE MINISTARA BIH Pri ulasku u BiH stranac treba raspolagati sa 150,00 KM po danu boravka

Volim Jajce

Kamo je nestala „Gospa ramska“?

Volim Jajce
Učitavanje....