Volim Jajce
Aktualno Jajce TOP

ZAŠTO DOPUŠTAMO PORAZ DEMOKRACIJE U JAJCU?

Načelnik općine Jajce predstavlja izvršnu vlast naše općine i kao takav trebao bi provoditi odluke Općinskog vijeća Jajce ,koje se uglavnom donose natpolovičnom većinom vijećnika.
Sve navedeno je definirano i u Statutu općine Jajce kao temeljnom aktu općine Jajce .
Članak 39. Statuta općine Jajce između ostalog kaže da načelnik provodi politiku Općine koju je kreiralo Općinsko vijeće i utvrdilo svojim općim aktima.

Jedan od ovih akata jeste i Odluka OV Jajce da se u ulici Hrvoja Vukčića Hrvatinića postavi skulptura jajačkog kipara Dragana Ljubeza kao poklon gradu. Skulptura koja po Ljubezovim riječima, predstavlja simbol mira ,ljubavi i prijateljstva .

Godina dana od donošenja ove Odluke je prošlo, a da ista nije provedena. Argument načelnika općine Jajce koji je istu ovu Odluku morao provesti, jeste da se na provođenje odluke usprotivio Medžlis Islamske zajednice Jajce , koji je “procijenio” da skulptura potiče nemoral i protivi se islamskim načelima.
Zapitajmo se šta je sljedeće, što bi Medžlisu IZ Jajce moglo zasmetati ,jer ukoliko se ova Odluka ne provede ,samo će dokazati da na ovaj način mogu utjecati na bilo koju drugu Odluku ,koju bi načelnik morao izvršiti.

Posebno žalosti činjenica da Predsjedavajući OV Jajce Mirko Ljubez , čak i prezimenjak gore navedenog jajačkog kipara, u cijeloj ovoj priči ŠUTI i dopušta da Medžlis Islamske zajednice bude iznad tijela kojim predsjedava. Dopušta i prešućuje poraz demokracije u Jajcu od strane jedne vjerske institucije,dok je načelnik naše općine dokazao da mu je bitniji “mir” s Medžlisom Islamske zajednice Jajce nego činjenica da neprovođenjem Odluke OV Jajce krši sam Statut općine Jajce.

Nije to prvi puta da se Statut i poslovnici krše od strane onih , koji bi trebali biti primjer svim ostalim građanima općine Jajce, a da pri tome ni na koji način ne budu sankcionirani. Načelnik Edin Hozan je i javno izjavljivao da za njega Statut i Poslovnici o radu ne predstavljaju nešto ,čega se mora doslovno pridržavati.

INSPEKCIJE ,TUŽITELJSTVA I SUDOVI za takve ne postoje.
Oni su “Bogovi” i vladari , koji mogu raditi što god žele, te nam se još pri tome i rugati: “Ne možete nam ništa ! Lajte,pišite šta god želite ,ali mi kontroliramo i sudove i inspekcije ! IZNAD NAS JE SAMO MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE !!!”

Takvi ljudi se kunu u ovi državu ,takvi odlučuju o našim sudbinama. Zbog takvih smo tu gdje i jesmo te ćemo umjesto modernog, evropskog turističkoga grada, otvorenog za sve, od Jajca napraviti kasabu prepunu Arapa sa skulpturama , koje će nam neki Šeik pokloniti i koje će im biti prihvatljive za vidjeti.

volimjajce.com

Povezani Članci

Pogledajte najvišlje božićno drvce na svijetu

Volim Jajce

Malonogometni turnir povodom 13. rujna i 21. obljetnice oslobođenja općine Jajce

Volim Jajce

PREGLED TJEDNA Oni kao hoće da se odcjepljuju a mi im kao ne damo

Volim Jajce
Učitavanje....